Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona


Opisy i hipotezy

dotyczące męczeńskiej śmierci Świętego BrunonaOpowieść oślepionego mnicha (fragmenty) PDF Drukuj
Śmierć męczeńska
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   
Okładka książki
AKT SZÓSTY

SCENA PIERWSZA
(Rok 1011. Pogranicze Mazowsza i Jaćwingów. Wipert z Chłopcem siedzą nad rzeką Narwią.)

WIPERT
     Pamiętam przed kilku laty nasze przygotowanie misyjne. Podczas gdy Bruno w roku 1007 i 1008 przebywał na Węgrzech, Rusi i na ziemi Pieczyngów, ja z Hezychem szukaliśmy odpowiednich ludzi na wyprawę pruską. Miały to być misje z prawdziwego zdarzenia.

CHŁOPIEC
Książę Bolesław poprzez swoją żonę Emnildę wyposażał was?

Więcej…
 
Wokół ostatniej wyprawy i męczeństwa Brunona PDF Drukuj
Śmierć męczeńska
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   
      O przebiegu misji Brunona "do Prusów" zachowało się niewiele informacji. Wiemy jedynie, iż wraz z Brunonem na wyprawę wyruszyło osiemnastu ludzi, z których co najmniej pięciu byto kapłanami: Wipert (Wibert), Thiemicus, Aicus, Hezichus, Apichus. Misja była liczna i zapewne dobrze przygotowana, co jednak nie uchroniło jej od tragicznego losu. Ruszyła z początkiem 1009 roku, jako że zima była doskonałą porą do przebycia bagien i mokradeł. Sam Bruno nazywa tę misję pruską, jakkolwiek ściśle pruska nie była, można ją raczej nazwać jaćwieską, a nawet rusko-jaćwieską. Wyprawa poszła bowiem nie od strony Pomorza ku Prusom, jak dwanaście lat wcześniej uczynił Wojciech, ale od strony południowej - w kierunku ziem jaćwieskich.
Więcej…
 
Gdzie zginął święty Brunon? PDF Drukuj
Śmierć męczeńska
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   
     Istnieją, dosyć rozbieżne opinie o kierunku wyprawy i miejscu męczeńskiej śmierci św. Brunona. Dają zresztą ku temu podstawę najstarsze źródła. Okoliczność śmierci św., Brunona znamy z trzech niezależnych od siebie wersji, obejmujących trzy wczesne przekazy na ten temat. Jedna z nich pochodzi od uczestnika misji, kapelana Wiperta[1]: wskazuje on na Prusy. Drugą (wioską) zawdzięczamy Piotrowi Damianiemu. Ten również wymienia Prusy, chociaż omyłkowo pisze o Rusi, zapewne zmylony podobieństwem terminów Prussia i Russia. Wersja trzecia (saska) zachowała się w Annales Quedlinburgenses, u Thietmara i w Gesta Archiepiscoporum Magdeburgensium. Otóż Thietmar[2] umiejscawia zgon św. Brunona na pograniczu Prus i Rusi. Rocznik Kwedlinburski zaś na pograniczu Rusi i Litwy.
Więcej…
 
Śmierć Świętego Brunona w Kronice Thietmara PDF Drukuj
Śmierć męczeńska
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   

Fragment kroniki Thietmara

Kronika Thietmara
Thietmar, znany kronikarz i biskup merseburski, urodził się 25 lipca 975 roku, najprawdopodobniej w saskim Halberstadt. Według opinii uczonych  rozpoczął on pisanie swej kroniki w 1012 roku, a zakończył w 1018 roku, kiedy śmierć przerwała jego pracę. Poniższy jej fragment odnosi się do osoby Brunona Bonifacego z Kwerfurtu.
(Tekst polski - przekład Marian Jedlicki)
     Żył za moich czasów i kształcił się razem ze mną niejaki Bruno, który pochodził z bardzo znakomitego rodu i z łaski niebios bardziej niż inni jego krewni wyróżniony był wśród synów Bożych. Jego czcigodna i miłująca go nade wszystko matka Ida oddała go do szkoły filozofa Geddona, gdzie uzyskał w obfitości to wszystko, co było mu potrzebne do wykształcenia. Jego ojcem był Bruno, znakomity i pod każdym względem na pochwałę zasługujący wielmoża, mnie bliski przez pokrewieństwo, wszystkim zaś przez swoją życzliwość.
Więcej…
 
Opis męczeństwa w "Żywocie św. Romualda" PDF Drukuj
Śmierć męczeńska
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   

Fragment żywotu św. Romualda
wg. Piotra Damianiego

Święty Romuald
Św. Romuald był znanym reformatorem zakonu benedyktynów i twórcą ascetycznych eremów. W ciągu swojego długiego życia założył wiele klasztorów i wychował dużą liczbę uczniów dając im surowszą, przez siebie praktykowaną regułę i nazwę Kamedułów.  Jednym z jego uczniów był św. Bruno Bonifacy. Około roku 1040 wybitny teolog, pisarz i eremita  Piotr Damiani napisał "Żywot  św. Romualda" .  Jeden z  rozdziałów poświęcony jest św. Brunonowi Bonifacemu  i jego męczeńskiej śmierci.
(Tekst polski - przekład  Andrzej Obrębski)

     Romuald przeto wraz ze wspomnianym Tammusem [1] i z bardzo sławnym mężem Bonifacym, którym jako swoim najszczęśliwszym męczennikiem szczyci się  kościół, oraz innymi nawróconymi Teutonami przybył z Tivoli do położonego na górze Cassino klasztoru świętego Benedykta. Tam ciężko zachorował, ale szybko wyzdrowiał dzięki boskiemu miłosierdziu. Miał zaś od syna  Bolesława , króla słowiańskiego [2] , gdy uczynił go mnichem, dość znamienitego konia.
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack