Żywot św. Wojciecha Drukuj
Działalność pisarska
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   
Św. Wojciech
      Dzieło to napisał św. Brunon jeszcze przed przyjazdem do Polski. Żywot ten wyróżniał się dość korzystnie w kilku ustępach od Żywota tzw. Kanaparjusza większym poczuciem rzeczywistości, na przykład gdy wspomina o swobodnym życiu domowym i o miernych zdolnościach ojca św. Wojciecha, lub gdy dość surowo ocenia postać Ottona II, zwłaszcza za zniesienie biskupstwa w Merseburgu. Żywo również maluje św. Brunon Towarzyszy duchowych św. Wojciecha na Awentynie.
     Sam opis męczeństwa św. Wojciecha w opowieści Brunona jest bardziej naturalny niż w Żywocie starszym. Otóż skreśliwszy ów Żywot, prawdopodobnie w Niemczech, podczas pobytu w Polsce poczynił w nim dodatki, oparte na nowych informacjach.

Por. W Jemielity, św. Brunon z Kwerfurtu, "Studia Warmińskie" XIX (1982), s. 45-49.