Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Kult Świętego Brunona z Kwerfurtu w Łomży i okolicy PDF Drukuj
Miasta związane ze Świętym
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   
Spis treści
Kult Świętego Brunona z Kwerfurtu w Łomży i okolicy
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Wszystkie strony

Ks. prof. dr hab. Witold Jemielity
Żródło: http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=2026

Katedra w Łomży
     Pierwszymi misjonarzami w Polsce byli benedyktyni. Ich klasztory: w Trzemesznie, w Tumie pod Łęczycą, w Wiślicy, we Wrocławiu, w Legnicy powstawały na przełomie X i XI wieku. Nieliczni duchowni pracowali w istniejących wówczas pięciu diecezjach: Gnieźnie, Kołobrzegu, Krakowie, Poznaniu i Wrocławie. Rozwój chrześcijaństwa uległ zahamowaniu po śmierci Bolesława Chrobrego, kiedy młode państwo polskie przeżywało kryzys polityczny. Dopiero Kazimierz, syn króla Mieszka II, podjął się odnowy państwa i Kościoła, za co otrzymał w historii przydomek Odnowiciela. Mazowsze należało początkowo do diecezji poznańskiej. W 1095 r. została utworzona kolejna diecezja, w Płocku. Obejmowała ona obszar Mazowsza, w tym przyszłą parafię w Łomży. Ale parafia w Łomży powstała dopiero w końcu XIV wieku. Wcześniej na terenie wschodniego Mazowsza mogły ewentualnie znajdować się kapelanie przy grodach, w tym Wiźnie i w Łomży. Świadczyły o tym istniejące przy grodach świątynie, nie wiadomo jednak, kiedy zbudowane.
     Pod koniec IX wieku na cyplu wysoczyzny nad Narwią powstała osada. Po niedługim czasie wzniesiono tutaj gród. O istnieniu osadnictwa nad Narwią i w jej dorzeczu wiadomo tylko na podstawie ich pozostałości: grodzisk, cmentarzy, resztek osad. Gdyby nie wielkie, rozbudowane grodzisko w Łomży, wzniesione i istniejące między X a XIII wiekiem, nigdy byśmy nie wiedzieli o jego istnieniu. W źródłach średniowiecznych nie ma wzmianki o tym grodzisku, jak zresztą o żadnej miejscowości nad Narwią. Jedynie Wizna występuję w źródłach wielokrotnie. Grody, jak i całe osadnictwo wiejskie uległy zapewne prawie całkowitemu zniszczeniu w czasie najazdów jaćwieskich i litewskich w XIII wieku.
     Z grodem w Łomży od pewnego czasu jest łączony św. Brunon z Kwerfurtu. O tej postaci są liczne wzmianki w literaturze dotyczącej naszego regionu. Oto wypowiedzi autorów, przytoczone dosłownie.
Panorama miasta
L. Rzeczniowski w 1861 r.: Początek i założenie Łomży bardzo dawnych sięga czasów. Księgi kościelne i zgodne z nimi podania świadczą, że około 1000 roku istniał tu już kościół farny, w miejscu zwanym dziś Starą Łomżą. Na tablicy, w kościele zawieszonej, czytamy: Ecclesia Lomzensis erecta in Stara Łomża circa annum 1000, crescente fide in Mazovia. (Ze wzrostem wiary na Mazowszu około roku 1000 powstał kościół w Starej Łomży). Podług podania, już około 1000 roku miała Łomża kościół Farny pod wezwaniem św. Wawrzyńca, w miejscu, dziś zwanym Stara Łomża. Kościół św. Wawrzyńca podanie poczytywało za pierwszą parafialną świątynię w Łomży, początkiem swoim sięgającą czasów Bolesława Chrobrego. Autor nie wspomina o postaci św. Brunona.
Nieznany autor w 1883 r.: Pozostała deska z następującym napisem: Ecclesia Lomzensis, erecta in Stara Łomża circa annum 1000, crescente fide in Mazovia. Deska ta znajduje się w łomżyńskim kościele.
Słownik Geograficzny z 1884 r.: Podania i niektóre ślady piśmienne, jak na przykład napis na tablicy u fary, założenie pierwotnego kościoła farnego w Starej Łomży odnoszący do 1000 roku i wspomnienie w Kronice Spangenberga o Brunonie, mnichu benedyktyńskim, który po św. Wojciechu nawracając Prusaków miał przybyć na Mazowsze i założyć kościół św. Wawrzyńca, nakazują odnieść początek Łomży do czasów Bolesława Chrobrego.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack