Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

W Bartoszycach - mieście nad Łyną PDF Drukuj
Miasta związane ze Świętym
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   
Spis treści
W Bartoszycach - mieście nad Łyną
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony
Sanktuarium św. Brunona
      Bartoszyce to blisko 30-tysięczne miasto powiatowe nad rzeką Łyną, na północnym wschodzie Polski, na terenie dawnych Prus Wschodnich, obecnie na Mazurach. Prawa miejskie miejscowość otrzymała w 1332 roku. Św. Bruno z Kwerfurtu jest patronem parafii w Bartoszycach od początku jej istnienia, czyli od 1893 roku.
     Przez kilka wieków po reformacji katolicy stanowili w tym rejonie mniejszość. Ta niewielka społeczność przez długi czas nie miała w Bartoszycach własnej świątyni. Pierwszą w mieście Mszę św. od czasów reformacji odprawił w 1872 roku dojeżdżający z Kętrzyna ks. Walenty Lehmann.
     Sposobność wybudowania kościoła zdarzyła się dopiero w latach 80. XIX wieku. Starania kurii biskupiej we Fromborku doprowadziły do powstania w drugiej połowie XIX wieku kilku parafii w Prusach Wschodnich - poza katolicką Warmią. Ważną rolę w ich tworzeniu na Mazurach odegrał Związek św. Wojciecha (Adalbertusverein), a następnie Związek św. Bonifacego i św. Wojciecha (Bonifatius-Adalbertusverein). Z pomocy związku korzystali również wierni w czasie budowy kościoła św. Brunona w Bartoszycach. Część pieniędzy na wykup ziemi pod kościół pochodziła od katolików z Nadrenii oraz ze zbiórki w kościołach diecezji warmińskiej. Władze zaborcze utrudniały na wszelkie sposoby powstawanie parafii katolickich w Prusach Wschodnich, zwłaszcza w okresie Kulturkampfu charakteryzującego się zwalczaniem wszystkiego, co katolickie.
     Pierwszą parafię katolicką w mieście erygował biskup warmiński Andrzej Thiel. W dokumencie znalazło się uzasadnienie, że powstaje ona, aby wyjść naprzeciw potrzebom religijnym katolików w mieście i okolicach oraz żołnierzy z tamtejszego garnizonu wojskowego. Trzynawowy neogotycki kościół z wieżą został wzniesiony w 1883, a konsekrowany w 1889 roku. W 1909 roku diecezja warmińska, w tym również parafia bartoszycka, obchodziła 900-lecie męczeńskiej śmierci św. Brunona. Biskup warmiński Augustyn Blandau napisał w liście do diecezjan, że "wspomnienie tego bohatera wiary jest naszym świętym obowiązkiem wdzięczności".

Dzieje regionu
     Po próbach chrystianizacji północno-wschodnich terenów dzisiejszej Polski przez św. Wojciecha, a następnie św. Brunona misje na tych ziemiach podjęli na początku XIII wieku cystersi z klasztoru w Łeknie w Wielkopolsce. Przedstawiciel tego zakonu, Chrystian, został nawet biskupem misyjnym dla Prus. Działalność ewangelizacyjną - nie zawsze jednak zgodną z duchem Ewangelii - prowadzili następnie Krzyżacy.
     Praca misyjna św. Brunona została zapomniana na wiele stuleci. Dlatego w diecezji warmińskiej, jak i w sąsiednich diecezjach na terenie Prus (sambijskiej i pomezańskiej) nie było kościołów ani kaplic czy ołtarzy poświęconych św. Brunonowi. W kalendarzu liturgicznym diecezji warmińskiej św. Brunona wymieniono po raz pierwszy w XVII wieku. Dopiero jednak wiek XIX upomniał się o tego męczennika ziemi pruskiej. Pierwszą świątynię ku jego czci wybudowano w Wystruci (obecnie Czerniachowsk w obwodzie kaliningradzkim), drugą w Olsztynku. Trzeci kościół poświęcono św. Brunonowi w Bartoszycach. W przypadku świątyni bartoszyckiej św. Bruno jest patronem głównym.
     Co ciekawe, kult misjonarza rozwinął się wpierw na Mazurach, w znajdującej się wśród protestantów małej diasporze katolickiej, nie zaś na katolickiej Warmii, gdzie nie spotyka się kościołów pod jego wezwaniem. Dla mniejszości katolickiej na Mazurach postać świętego była znaczącym symbolem dziedzictwa wiary zasianej ongiś w tym miejscu przez krew męczeńską.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack