Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Jubileusz 1000-lecia śmierci świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu PDF Drukuj
Relacje i opisy
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   
Kościół pw. Odkupiciela w Kwerfurcie. Msza św. milenijna.
     W dniach 7 i 8 marca 2009 r. odbyły się w Kwerfurcie (w Niemczech) uroczystości związane z 1000 leciem śmierci świętego Brunona Bonifacego – misjonarza, biskupa oraz męczennika. Uroczystości jubileuszowe miały charakter ekumeniczny, bowiem zgromadziły dwie wspólnoty kościelne – katolików oraz ewangelików.
     Kościół katolicki reprezentowali: biskup diecezji Magdeburg - Gerhard Feige oraz z Polski - biskup Stanisław Stefanek TChr z Łomży i biskup Jerzy Mazur SVD z Ełku, a także księża: Dariusz Kruczyński, Zdzisław Mazur, Sławomir Śledziewski, Józef Węcławik SVD oraz ks. Marcin Kotas z Kościoła ewangelickiego z Warszawy. W uroczystościach wzięli udział także biskupi ewangeliccy: Axel Noack (z Niemiec), Janusz Jagucki (z Warszawy) oraz liczni duchowni niemieccy: katolicy i ewangeliccy.
     Jubileusz śmierci św. Brunona w Kwerfurcie był, oprócz uroczystości ekumenicznych w Giżycku (22 stycznia), ważnym wydarzeniem, który łączy się z przygotowywanymi na czerwiec (19-21) uroczystościami w Łomży i Giżycku.
Polska delegacja.
       Duchowni polskiej delegacji zostali w piątek przyjęci w Magdeburgu przez biskupa diecezjalnego ks. dra Gerharda Feige, a w sobotę wzięli udział w uroczystej koncelebrze w katedrze pod wezwaniem św. Sebastiana. W trakcie pobytu zwiedzili zarówno katolicką katedrę, jak i katedrę ewangelicką pod wezwaniem św. Maurycego i św. Katarzyny. Katolicka katedra została ustanowiona w 1994 r. w czasie reaktywacji katolickiego biskupstwa wchodzącego w skład metropolii w Paderborn. Natomiast romańsko-gotycka katedra jest związana z osobą św. Brunona. Chociaż podczas II wojny światowej miasto było zburzone w 90 procentach przez aliantów, oprócz innych skarbów architektury sakralnej (Klasztoru Najświętszej Maryi Panny, kościoła św. Piotra oraz kościoła św. Sebastiana) katedra przypomina o świetności miasta, gdzie rezydował tam cesarz Otton I Wielki, a samo miasto pretendowało do miana drugiego Rzymu.
     Święty Bruno Bonifacy z Kwerfurtu (urodzony ok. 974 r. poniósł śmierć męczeńską w roku 1009) w latach 985-94 przebywał w Magdeburgu i w szkole katedralnej otrzymał wykształcenie, gdzie został także kanonikiem kapituły katedralnej. Jako kapelan Ottona III towarzyszył cesarzowi w podróży do Rzymu (996-97), a w latach 998-1002 był mnichem w klasztorze benedyktynów na rzymskim Awentynie, a następnie w eremie Pereum koło Rawenny, gdzie zetknął się ze św. Romualdem.
     Przebywając na terenie Italii zamierzał udać się z misją do Polski, ale przeszkodziła temu wojna między Bolesławem Chrobrym oraz Henrykiem II. W 1004 r. został biskupem, a wkrótce arcybiskupem i rozpoczął podróże misyjne na Węgry i Ruś.
     W latach 1005-1009 działał w Polsce, skąd prawdopodobnie wysłał misję do Szwecji (1007 r.), a w 1008 r. sam udał się nawracać Pieczyngów nad Morzem Czarnym. Po powrocie zorganizował wyprawę misyjną na tereny zamieszkane przez plemiona pruskie. Jak się przyjmuje, zginął 9 marca 1009 r. z rąk Jaćwingów. Św. Brunon Bonifacy zostawił po sobie: „Vita Quinque Fratrum” poświęcone pięciu braciom męczennikom, „Passio sancti Adalberti, episcopi et martyris” o śmierci św. Wojciecha, a także list do Henryka II, w którym broni polskiej racji stanu, króla Bolesława oraz Polski jako kraju chrześcijańskiego.
     W swojej spuściźnie literackiej okazał swoją głęboką duchowość, zapał misyjny, oddanie Bogu i Kościołowi oraz wielką przychylność wobec Polski. Jest pierwszym pisarzem tworzącym na ziemiach polskich i otwarcie potępia politykę niemieckiego władcy, co było aktem wielkiej odwagi i postawą niezwykłą w dziejach stosunków polsko-niemieckich. Św. Brunon był człowiekiem wielkich horyzontów myślowych obracającym się wśród najwyższych kręgów ówczesnego społeczeństwa, w których miał także osobistych przyjaciół: Otton III i Henryk II, papieże Grzegorz V i Sylwester II; władcy na "Wschodzie": Bolesław Chrobry, Włodzimierz Wielki kijowski i Stefan węgierski, a także wielcy reformatorzy życia kościelnego oraz zakonnego: Romuald, Radzim Gaudenty, brat św. Wojciecha i pierwszy arcybiskup gnieźnieński, a także Anastazy i Astryk, którzy organizowali początki Kościoła na Węgrzech. Swoją postawą wpłynął na rozwój kulturowy Polski, Niemiec oraz Litwy.
Uroczysty koncert religijny.
Goście podczas koncertu na zamku.
      Z okazji 1000 rocznicy śmierci św. Brunona władze miasta Kwerfurtu oraz katolicy i ewangelicy zorganizowali koncert muzyki religijnej wykonany przez „Querfurter Kantorei” oraz „Blechblaeserensemble RathBrass” pod dyrekcją kantora Manfreda Ratha. Podczas dwugodzinnego koncertu wykonano utwory: Henry Purcella, Johanna Hermanna Scheina, Daniela Speera, Jeana Baptiste Lilliego, Johanna Joachima Quantza, Wenzela Horaka, Joanna Pachelbela oraz Feliksa Mendelssohna Bartholdiego.
      Po zakończeniu koncertu goście zostali podjęci uroczystą kolacją, w czasie której wszystkich obecnych przywitał burmistrz Kwerfurtu Peter Kunert wyrażając radość ze współpracy z miastem parafią świętego Brunona w Giżycku oraz z planowanych tam uroczystości kościelnych. Zapewnił także o
Bp J. Mazur i Bp S. Stefanek.
Ekumeniczna kolacja.
obecności przedstawicieli miasta na uroczystościach w Polsce. Księża biskupi: Stanisław Stefanek z Łomży oraz bp Jerzy Mazur z Ełku skierowali zaproszenie do władz miasta oraz katolików i ewangelików, a przede wszystkim do młodzieży zachęcając do udziału w czerwcowych uroczystościach.
     Biskup Jagucki wspomniał o miejscu śmierci św. Brunona oraz krzyżu, który postawiła wspólnota ewangelicka na wzgórzu przy jeziorze Niegocin.
     Centralnym punktem jubileuszowych obchodów była uroczysta niedzielna Eucharystia, której przewodniczył biskup magdeburski Gerhard Feige w kościele pod wezwaniem św. Brunona w Kwerfurcie. Mszę św. koncelebrowali biskupi polscy oraz kapłani polscy i niemieccy. W czasie homilii bp Feige podkreślił rolę św. Brunona w życiu współczesnym Kościoła, a szczególnie w okresie trudnej transformacji społeczno-politycznej, gdy wielu ludzi nie widzi w Bogu źródła życia. Biskup zwrócił uwagę na konieczność umocnienia wiary w Boga oraz misyjnego charakteru chrześcijańskiego świadectwa. Postać św. Brunona jawi się jako przykład miłości Boga i żywej odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii bez względu na najwyższą cenę.
     Wieczorem 8 marca odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w kaplicy na zamku w Kwerfurcie. W nabożeństwie udział wzięło wielu wiernych ewangelickich oraz katolickich. Przy wypełnionej kaplicy zamkowej kazanie wygłosił ewangelicki biskup Axel Noack, który podkreślił odpowiedzialność za Winnicę Pańską. Święty Brunon, który jest świętym niepodzielonego Kościoła i jawi się nam współczesnym jako człowiek ewangelicznego radykalizmu oraz czytelnego świadectwa tak potrzebnego współczesnemu chrześcijaństwu. W swoim wystąpieniu biskup Jagucki z Warszawy wyraził radość ze wspólnej modlitwy i możliwości spotkania ekumenicznego.
     Biskup Jerzy Mazur SVD podziękował za przyjęcie oraz wspólne dziękczynienie za skarb wiary przyniesiony przez św. Brunona na ziemie północno-wschodniej Polski. Wyraził także nadzieję na spotkanie w Łomży i Giżycku w dniach 19-21 czerwca, a szczególnie na spotkanie młodzieży (20 czerwca, o godzinie 19.00) oraz Mszy św. dziękczynnej (21 czerwca o godzinie 11.00 na Wzgórzu św. Brunona).
     Biskup wspomniał, że hasło uroczystości jubileuszowej, którym są słowa z Ewangelii św. Jana „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21) będzie nadawać misyjny charakter całej uroczystości, na której zgromadzą się wierni z Polski oraz goście z Niemiec, Litwy, Białorusi, Rosji, Ukrainy oraz Węgier. Nabożeństwo zakończyło wspólne błogosławieństwo udzielone przez biskupów katolickich oraz ewangelickich.
Ks. Józef Węcławik SVD

 

 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack