Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Stanowisko Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Giżycku PDF Drukuj
Dokumenty
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   

Stanowisko Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Giżycku
w sprawie obchodów Milenium Śmierci Świętego Brunona z Kwerfurtu
podjęte na połączonej sesji obu Rad w dniu 16 marca 2009 r.

     Rada Powiatu oraz Rada Miejska w Giżycku, mając na względzie pamięć o wybitnym Misjonarzu, który głęboko zapisał się w pamięci narodów Europy Środkowej i zginął męczeńską śmiercią prawdopodobnie w okolicach Giżycka, uroczyście przystępują do obchodów Milenium Śmierci Świętego Brunona z Kwerfurtu - Patrona naszego Miasta.
     Święty Brunon (974 - 1009) urodził się w Kwerfurcie i zdobył wykształcenie w Magdeburgu na terenie Niemiec. Śluby zakonne złożył w Rzymie. Po działalności misyjnej na terenie Węgier i Rusi wyruszył, wraz z osiemnastoma towarzyszami, z polskiego dworu Bolesława Chrobrego do kraju Prusów, celem szerzenia wiary chrześcijańskiej. Ta ostatnia wyprawa zakończyła się dla niego męczeńską śmiercią.
     W swoim działaniu zrezygnował z argumentu siły, dlatego uważany jest  za twórcę tzw. „czystych misji”. Był kontynuatorem misji św. Wojciecha. Mówiąc o Chrystusie głosił Ewangelię i udzielał chrztu nawróconym. Wniósł wielki wkład w ewangelizację narodów i rozwój kultury. Swoim życiem realizował ottonowską wizję zjednoczonej Europy. Był orędownikiem pokoju między narodami. Mimo upływu wieków to właśnie  idea pojednania między narodami, między Wschodem i Zachodem, okazała się być najtrwalszym dziedzictwem Św. Brunona.
     Monumentalny krzyż wzniesiony w Giżycku nad jeziorem Niegocin przez wiernych kościoła ewangelickiego w 1910 r., którym uczczono 900 – lecie jego śmierci jest dzisiaj miejscem ekumenicznej modlitwy chrześcijan. W naszym mieście widoczna jest współpraca międzywyznaniowa na wielu płaszczyznach życia kulturalnego, gospodarczego i politycznego. Jest to plon, który wyrasta z ziemi zroszonej krwią męczennika, reprezentującego niepodzielone jeszcze chrześcijaństwo.
     Osoba Św. Brunona zasługuje na dokładniejsze poznanie i pamięć.
     Organizacja uroczystości milenijnych w 2009 roku w Giżycku jest wyrazem naszego najwyższego szacunku dla tak wybitnej postaci i pragnienia, aby Jego dziedzictwo, także po tysiącleciu, wydawało obfity plon w życiu obecnych mieszkańców grodu nad Niegocinem, Powiatu Giżyckiego, jak również obywateli naszej Ojczyzny i jednoczącej się Europy.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu            Przewodniczący Rady Miejskiej
Lech Mrozinkiewicz                          Marian Lemecha

 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack