Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Litania do świętego Brunona PDF Drukuj
Dokumenty
Wpisany przez dk. Przemysław Przekop   
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Patronie Ojczyzny naszej, módl się za nami
Święty Wojciechu, Pierwszy polski męczenniku, módl się za nami
Święty Brunonie, Patronie diecezji ełckiej, módl się za nami.
Święty Brunonie, Przyjacielu i obrońco Narodu polskiego, módl się za nami 
Święty Brunonie, Orędowniku pojednania miedzy narodami, módl się za nami
Święty Brunonie, Biskupie pokorny i szlachetny, módl się za nami.
Święty Brunonie, Kapłanie wierny i wytrwały, módl się za nami.
Święty Brunonie, Pasterzu walczący o zbawienie dusz ludzkich, módl się za nami.
Święty Brunonie, Gorliwy apostole ziem pruskich, módl się za nami
Święty Brunonie, Ufający w pełne zwycięstwo Ewangelii, módl się za nami 
Święty, Brunonie, Męczenniku za wiarę świętą, módl się za nami
Święty Brunonie, Wobec śmierci nieustraszony, módl się za nami.
Święty Brunonie, Nauce Chrystusowej do końca wierny, módl się za nami
Święty Brunonie, Mężny naśladowco Chrystusa, módl się za nami.
Święty Brunonie, Wzorze głębokiego życia duchowego, módl się za nami.
Święty Brunonie, Miłujący Chrystusa Eucharystycznego, módl się za nami.
Święty Brunonie, Całkowicie oddany modlitwie, módl się za nami. 
Święty Brunonie, Niestrudzony w pełnieniu woli Bożej, módl się za nami.
Święty Brunonie, Nauczycielu nieskończonego zawierzenia, módl się za nami.
Święty Brunonie, Zwiastunie obietnicy życia wiecznego, módl się za nami.
Abyśmy z grzechów swoich powstawali, módl się za nami.
Abyśmy powrócili do wytrwałości w wierze, módl się za nami.
Abyśmy stale otwarci byli na miłosierdzie Boże, módl się za nami.
Abyśmy przed Bogiem w prawdzie trwali, módl się za nami
Abyśmy razem z Tobą Bogu składali dziękczynienie, módl się za nami.
Abyśmy szanowali swoich braci w Chrystusie, módl się za mami
Abyśmy Kościół święty szczerze miłowali, módl się za mami
Abyśmy odzyskali odwagę w wyznawaniu wiary, módl się za nami
Abyśmy ducha misyjnego w sobie pielęgnowali, módl się za mami
Abyśmy wyprosili łaskę nawrócenia grzeszników, módl się za mami
Abyśmy, dar życia wiecznego otrzymali, módl się za nami. 
Abyśmy w ostateczne zwycięstwo Chrystusa uwierzyli, módl się za nami 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
W.: Jeden jest wasz nauczyciel Chrystus,
O.: Wy zaś wszyscy jesteście braćmi.
Módlmy się: 
Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i męczeństwo świętego Brunona, biskupa. Spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack