Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

J. E. Ks. Bp Jerzy Mazur zaprasza na Uroczystości Milenijne ku czci św. Brunona PDF Drukuj
Dzień młodzieży
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   
Bp Jerzy Mazur przy drodze na wzgórze św. Brunona
      Wielką łaską dla każdego z nas jest możliwość świętowania Jubileuszu 1000-lecia męczeńskiej śmierci Wielkiego Misjonarza naszych ziem, św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Męczennika. - mówił bp Mazur.

20 czerwca 2009 r. na Wzgórzu św. Brunona w Giżycku odbędzie się spotkanie ewangelizacyjne młodych. Jak zauważył bp Mazur: - Będzie to spotkanie dla wszystkich, którzy pragną dziękować Bogu Trójjedynemu za dar wiary i uwielbiać Go za św. Brunona jako Wielkiego Misjonarza naszych ziem.


Nabożeństwo ewangelizacyjne, będzie składało się z czterech części:

Pierwszą część poprowadzi o. Jan Góra.
     W tej części chcemy wyrazić wdzięczność Bogu i św. Brunonowi za to światło wiary, które zostało przez niego przyniesione na nasze ziemie. Dlatego też poprosiłem o. Jana Górę, aby połączył Lednicę, kolebkę chrześcijaństwa polskiego ze Wzgórzem św. Brunona, jako miejscem, gdzie sięgamy do początków Kościoła na tych terenach. – wyjaśnił Biskup.
O. Jan Góra razem z „Siewcami Lednicy” poprowadzi Nieszpory i dziękczynną Adorację Najświętszego Sakramentu.

W drugiej części nabożeństwa ewangelizacyjnego dla młodzieży będą świadectwa misjonarzy i świadków wiary z różnych kontynentów. Dzisiaj możemy chlubić się, że wielu misjonarzy i misjonarek głosi Ewangelie aż po krańce ziemi, wypełniając nakaz misyjny Jezusa Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Będą też świadectwa ludzi wiary, młodych chrześcijan, którzy dzięki spotkaniu z Chrystusem w drugim człowieku, weszli na nowo, na drogę wiary, nadziei i miłości.
     Przez tą drugą część pragnę, aby młodzież zobaczyła, że Polacy przez wieki dzielili się wiarą z narodami sąsiednimi i szli aż po krańce ziemi. W tej części pragniemy ukazać misyjny charakter Kościoła w Polsce, który wysyłał i wysyła apostołów aż po krańce świata. - dodał bp Mazur.

W trzeciej części zostanie młodzieży przybliżona tematyka Kościoła, który z natury jest misyjny, czyli posłany i że my również powinniśmy ewangelizować. Tak jak uczył nas Jan Paweł II: „każdy ochrzczony jest powołany do świętości i do działalności misyjnej” „Bądźmy świadomymi tego powołania, że to powołanie wypływa z Chrztu św. i Sakramentu Bierzmowania. Bycie świadkiem Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie to nasza odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii. Naszym zadaniem jako ludzi wierzących jest dawać światu Boga, ukazywać, że „pięknie jest być chrześcijaninem, a świadczyć o tym, daje ogromną radość…”(Benedykt XVI). Już w dniu inauguracji swojego Pontyfikatu Benedykt XVI mówił: „Nie ma nic piękniejszego jak być dotkniętym i zaskoczonym przez Ewangelię i przez Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego, jak poznać Go i pobudzać innych do przyjaźni z Nim” (24 kwietnia 2005).
A więc dla nas wszystkich ludzi ochrzczonych świadczyć o pięknie Chrystusa i Jego Ewangelii i o pięknie chrześcijaństwa jest naszym podstawowym zadaniem. Wypełniajmy to zadanie z entuzjazmem i odwagą św. Brunona” - wyjaśniał bp Jerzy Mazur.
W tej części, wystąpi Legat Papieski z przesłaniem do młodzieży.
Krzyż posłania. Po przemówieniu Legata Papieskiego każdy młody człowiek, który będzie na Wzgórzu św. Brunona otrzyma krzyżyk św. Benedykta. Krzyż, który ma przynaglić nas do głoszenia nauki krzyża. Tak jak misjonarze wyjeżdżający na misje otrzymują krzyże misyjne, tak również każdy młody człowiek otrzyma krzyż, aby z nim szedł i ewangelizował w swoim środowisku, wśród najbliższych. Pragnę ukazać młodemu pokoleniu, że Jezus nas kocha i pragnie, abyśmy kontynuowali misję głoszenia Ewangelii, głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu w dzisiejszym świecie, aby młode pokolenie stawało się prorokami nowej ery, jak mówił papież Benedykt XVI w Sydney: „Pan zaprasza was, abyście byli prorokami tej nowej ery, posłańcami Jego miłości, przyciągając ludzi do Ojca i budując przyszłość w nadziei dla całej ludzkości.”

Czwarta część jest zaproszeniem do głębokich przeżyć spotkania się ze św. Brunonem w sztuce. Przygotowywany jest spektakl „Misja Brunona”, którego zadaniem jest przybliżenie samej postaci św. Brunona. Piotr Kowalewski, reżyser wyjaśnia: „Wielu z nas wie, że taki Patron istnieje, znany jest z imienia, jednak niewielu może powiedzieć coś więcej o nim. Wspólnie ze Zbigniewem Czalejem, autorem scenariusza, chcemy ukazać historię powołania św. Brunona: jak rodziło się jego powołanie do bycia misjonarzem; w jakim klimacie wzrastał; do jakich zaszczytnych funkcji był przygotowywany.” Bardzo też ważnym celem jest ukazanie głębokiego sensu jego życia. Bycie misjonarzem, przepowiadanie Chrystusa było prawdziwym szczęściem św. Brunona stąd też wypływała jago misyjność, potrzeba dzielenia się tym szczęściem z innymi.
     „Prawdziwym szczęściem chrześcijanina jest Niebo. Śmierć św. Brunona chcemy ukazać jako wydarzenie, które jest początkiem radości, zjednoczeniem z Chrystusem, a nie końcem cierpienia i wielkim smutkiem. Chciałbym, aby bardzo mocno wybrzmiało, że Św. Brunon przez swoją śmierć pokazał, że głoszenie Chrystusa bez względu na konsekwencje, jeśli nawet spotka się z pogardą, w sensie ludzkim, zawsze jest szczęściem. Św. Brunon pokazał jak sięgać po niebo.” - mówił P. Kowalewski.
     „Spektakl będzie mieszaniną różnych styli. Będzie trochę stylistyki filmowej, teatr dramatyczny, będzie mieszał się z symbolem, użyjemy formy pantomimy. Mamy też w planach pokaz ogni na dworze cesarza. Pragniemy nadać temu przedstawieniu formę atrakcyjną dla młodego człowieka, jednocześnie nie zatracając głębokiego sensu życia i śmierci św. Brunona.”- wyjaśniał reżyser.
Po spektaklu odbędzie się koncert Siewców Lednicy oraz Violi Brzezińskiej.

21 czerwca 2009r. o godz. 11.00, w niedzielę na Wzgórzu św. Brunona zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta jubileuszowa pod przewodnictwem Legata Papieskiego. Pragniemy, by uroczystości jubileuszowe złączyły w radości cały Kościół oraz rozbudziły w sercach entuzjazm dzielenia się świadectwem wiary w Chrystusie we współczesnym świecie. Serdecznie zapraszam na te uroczystości w nadziei, że będzie nam dane wspólnie dziękować Trójjedynemu Bogu za bezcenny skarb wiary.

Do młodych: (Jest to wypowiedź Ordynariusza Diecezji ełckiej na temat czym św. Brunon może zachwycić dzisiejszą młodzież.)
     Św. Brunon młodego człowieka może zachwycić swoją gorliwością zjednoczenia z Chrystusem, swoim zapałem w głoszeniu Ewangelii o zbawieniu drugiemu człowiekowi. Swoją odwagą, nie lękał się, nie bał się aby głosić Dobrą Nowinę. Był człowiekiem, który jednoczył narody. Był autentyczny w tym co robił. Był autentycznym świadkiem Jezusa Chrystusa. Wiedział, że życie jest trudne, ale kiedy zawierzy się Jezusowi Chrystusowi, wtedy jest się na właściwej drodze, wtedy jest się człowiekiem szczęśliwym. Byciem prawdziwym uczniem Chrystusa, który umiłował prawdę, głosił tę prawdę, żył zgodnie z tą prawdą i za tę Prawdę był gotów oddać życie. Św. Brunon przyszedł na te ziemie, aby ukazać tym ludziom nadzieje w Jezusie Chrystusie. Dlatego my dzisiaj jesteśmy powołani aby nieść nadzieję. Św. Brunon niósł nadzieję drugiemu człowiekowi. Ukazywał, że każdy może znaleźć i nadzieję, i szczęście w Jezusie Chrystusie, przyjmując chrzest, stając się prawdziwie członkiem wspólnoty Kościoła.
     Wszyscy tworzymy Wspólnotę. Trzeba uzmysłowić sobie, że „Kto wierzy nigdy nie jest sam”, tworzymy wspólnotę Kościoła młodego, pełnego entuzjazmu. Wspólnotę, która dziękuje pierwszym misjonarzom za dar wiary. Jesteśmy wspólnotą, której racją bytu jest ewangelizacja.

 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack