Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Międzynarodowy Kongres Naukowy na tysiąclecie śmierci męczeńskiej św. Brunona z Kwerfurtu PDF Drukuj
Relacje i opisy
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   
Zaproszenie na kongres
      W związku z przypadającym w tym roku tysiącleciem męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu oprócz uroczystości o charakterze religijnym i kulturalnym niezwykle ważnym wydarzeniem, które na dziesiątki lat upamiętni jubileusz milenijny Jego męczeńskiej śmierci, będzie Kongres Naukowy organizowany przez Wydział Humanistyczny UWM pod patronatem: J. E. Abpa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego, J. E. Bpa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Janusza Jaguckiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Jacka Protasa i J. M. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  prof. dr. hab. Józefa Górniewicza.     
     Hasło Kongresu „Św. Brunon - patron lokalny czy symbol powszechności Kościoła i jedności Europy”.  Kongres odbędzie się w dniach 21-22 maja br.  na Wydziale Humanistycznym UWM (Sala teatralna, ul. Kurta Obitza 1 w Olszynie - Kortowie). Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału!
 

P  R  O  G  R  A  M

Czwartek, 21 maja 2009 r.
godz. 9.00       Otwarcie Kongresu
Powitanie:       JE Metropolita Warmiński abp dr Wojciech Ziemba,
                     JM Rektor UWM prof. dr hab. Józef Górniewicz,
                     Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego mgr Jacek Protas

godz. 9.30       SESJA I - ŚRODOWISKO DOJRZEWANIA DO MISJI
9.30 - 9.45     - Uniwersalizm Europy w świadomości Ottona III i siu Brunona
                   - prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, UAM Poznań
9.45 - 10.00   - Chrześcijaństwo na Węgrzech w czasach św. Wojciecha i św. Brunona
                   - doc. dr hab. Ryszard Grzesik, PAN Poznań 0-10.15 - Model misji za czasów siu Brunona - dr Dariusz Sikorski, UAM Poznań
10.15 - 10.30 - Czasy św. Brunona okiem historyka filozofii
                  - prof. dr hab. Agnieszka Kijewska, KUL Lublin
10.30 - 10.45 - Męczeństwo szczytem chrześcijańskiego świadectwa
                  - ks. dr Paweł Rabczyński, WSD „Hosianum" Olsztyn
10.45 - 11.15 - Przerwa na kawę

godz. 11.15     SESJA II - ZIEMIE PRUSKIE W CZASACH ŚW. BRUNONA
11.15 - 11.30 - Misja św. Brunona na tle wczesnośredniowiecznycb szlaków komunikacyjnych
                  - mgr Robert Klimek, Olsztyn
11.30 - 11.45 - Stan chrystianizacji regionu bałtyckiego w czasach św. Brunona
                  - prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk, UW PAN Warszawa
11.45 - 12.00 - Jaćwingowie, ich odrębność plemienna i wierzenia
                  - prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz, AH w Pułtusku, UW Warszawa
godz. 12.00   - Przerwa

godz. 12.15     SESJA III - MIEJSCA MISJI ŚW. BRUNONA
12.15 - 12.30 - Pobyt św. Brunona w Polsce
                  - prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz, AH w Pułtusku, UW Warszawa
12.30 - 12.45 - Gdzie nawracał i gdzie zginał św. Brunon?
                  - prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman, UW Warszawa
godz. 13.00   - Przerwa na obiad

godz. 15.00     WZNOWIENIE OBRAD
15.00 - 15.15 - Jaćwieska lokalizacja ostatniej misji i miejsca śmierci św. Brunona
                  - dr Piotr Cywiński, Muzeum Auschwitz-Birkenau
15.15 - 15.30 - Miejsce męczeńskiej śmierci św. Brunona na granicy litewsko-ruskiej
                  - prof. dr hab. Józef Maroszek, UwB Białystok
15.30 - 15.45 - Hipoteza "skalowska" o św. Brunonie i problem rzeki Alstry
                  - dr Letas Palmaitis, Litwa
godz. 15.45   - Dyskusja i kawa
godz. 19.00   - Msza św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Mickiewicza 10)

Piątek, 22 maja 2009 r.
godz. 9.00     SESJA IV - ŚW BRUNON W OBRAZIE I LITURGII
9.00 - 9.15   - Ikonografia św. Brunona - wizerunek biskupa misyjnego epoki romańskiej
                 - ks. mgr Grzegorz Wąsowski, WSD Elbląg
9.15 - 9.30   - Życie i męczeństwo św. Brunona w cyklu fresków w Pożajściu pod Kownem
                 - dr Mindaugas Paknys, Wilno
9.30 - 9.45   - Kult św. Brunona w świetle ksiąg liturgicznych diecezji warmińskiej
                 - ks. prof. dr hab. Władysław Nowak, UWM Olsztyn
9.45 - 10.00 - Kult św. Brunona w świetle kalendarzy liturgicznych i w życiorysach litewskojęzycznych żywotów świętych XIX i XX wieku
                 - dr Liudas Jovaida, Wilno
godz. 10.00 - Przerwa na kawę

godz. 10.30     SESJA V - ŚW. BRUNON I PIŚMIENNICTWO
10.30 - 10.45 - Źródla historyczne do życia i męczeństwa św. Brunona
                  - o. prof. dr hab. Roland Prejs, KUL Lublin
10.45 - 11.00 - Piśmiennictwo św. Brunona
                  - dr Agnieszka Kuźmiuk-Ciekanowska, KUL Lublin
11.00 - 11.15 - Legenda o śmierci św. Brunona w Giżycku
                  - prof. dr hab. Grzegorz Bialuński, UWM Olsztyn
godz. 11.15   - Przerwa na kawę

godz. 12.00     SESJA VI - HISTORIOGRAFIA ŚWIĘTOBRUNONOWA
12.00 - 12.15 - Św. Brunon w historiografii staropolskiej
                  - dr Joanna Nastalska, KUL Lulbin
12.15 - 12.30 - Św. Brunon w historiograf i XIX i XX wieku
                  - dr Irena Makarczyk, UWM Olsztyn
12.30 - 12.45 - Św. Brunon w niemieckiej historiografii i hagiografii (Der heilige Bruno in der deutschen Geschichtsschreibung und Hagiographie)
                  - prof. dr hab. Klaus Herbers, Erlangen
12.45 - 13-00 - Św. Brunon w historiografii litewskiej i rosyjskiej
                  - dr Darius Baronas, Wilno
godz. 13-30   - Przerwa na obiad

Godz. 15.00      SESJA VII - VARIA O ŚW BRUNONIE
15.00 - 15.15 - Św. Brunon a św. Wojciech - podobieństwa i różnice w kulcie i historioografii (Der heilige Bruno und der heilige Adalbert - Ahnlichkeiten und Unterschiede im Kult und in der Historiographie)
                   - prof. dr hab. Franz Machilek, Bamberg
15.15 - 15.30 - Obchody 900-lecia śmierci św. Brunona w diecezji warmińskiej
                  - ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
godz. 15.30   - Dyskusja i zakończenie Kongresu
 

Patronat Honorowy

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Mgr Jacek Protas

JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Prof. dr hab. Józef Górniewicz

JE Metropolita Warmiński
Arcybiskup Wojciech Ziemba

JE Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Janusz Jagucki
 

Komitet Honorowy

JE Metropolita Białostocki Arcybiskup Edward Ozorowski
JE Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek
JE Biskup Ełcki Jerzy Mazur
JE Biskup Elbląski Jan Styrna
JE Biskup Drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz
JE Biskup Pomocniczy Ełcki Romuald Kamiński
JE Biskup Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Rudolf Bażanowski
 

Komitet Organizacyjny

Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
Ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc
Prof. dr hab. Norbert Kasparek
Prof. dr hab. Grzegorz Białuński
Dr Irena Makarczyk
Mgr Anna Kostrzewa 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack