Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Dekret Biskupa Ełckiego PDF Drukuj
Dokumenty
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   

BISKUP EŁCKI

DEKRET USTANAWIAJĄCY ROK ŚWIĘTEGO BRUNONA
W DIECEZJI EŁCKIEJ
 
Bp Jerzy Mazur
      Opatrzność Boża przed 1000 lat, na świeżo chrystianizowanej ziemi polskiej postawiła niezwykłą postać - św. Brunona z Kwerfurtu. Po przyjęciu sakry biskupiej w 1004 roku podejmował on wyprawy misyjne na Węgry i Ruś. Święty, podążając szlakami swojego wielkiego poprzednika, św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, głosił Ewangelię na północnych terenach dzisiejszej Polski, wypełniając polecenie Chrystusa: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Korzystając z poparcia króla Bolesława Chrobrego, udał się z misją do plemion pruskich i tam poniósł śmierć męczeńską z 18 towarzyszami wczesną wiosną roku Pańskiego 1009. Starodawna tradycja sytuuje miejsce śmierci, a później i kultu tego Świętego na wzgórzu nazwanym jego imieniem w Giżycku.
     Ojciec Święty Jan Paweł II ustanawiając bullą Totus Tuus Poloniae Populus diecezję ełcką pierwszą jej patronką uczynił Najświętszą Maryję Pannę Matkę Kościoła, a patronami równorzędnymi zostali: św. Wojciech Biskup i Męczennik i św. Brunon z Kwerfurtu, którego czcimy w sanktuarium w Giżycku. To w tym mieście, zgodnie z ustaleniami Konferencji Episkopatu Polski, odbędą się główne uroczystości Jubileuszowe upamiętniające Milenium Męczeńskiej Śmierci św. Brunona.
     W związku z powyższym, niniejszym dekretem pragnę ogłosić Rok Świętego Brunona w Diecezji Ełckiej. Rozpocznie się on w Niedzielę Misyjną inaugurującą tydzień misyjny, tj. dnia 19 października 2008 roku - z głównymi obchodami w dniach 20 i 21 czerwca 2009 roku - i zakończy się w niedzielę 18 października 2009 roku. Jest to szczególny czas, w którym przyzywać będziemy miłosierdzia i łaskawości Bożej przez przyczynę św. Brunona.
     Wszystkich diecezjan i przebywających na terenie naszej diecezji gości, zachęcam do głębokiego duchowego przeżycia tysiąclecia męczeńskiej śmierci pierwszego Apostoła naszych ziem - św. Brunona z Kwerfurtu. Niech to będzie czas dziękczynienia za to wielkoduszne świadectwo o wierze naszych przodków. On przypomina nam, dziś żyjącym, czas jedności chrześcijan i zachęca do pracy nad jej przywróceniem. Swoja gorliwością misyjną przynagla nas również do bycia żywymi świadkami Chrystusa i jego Ewangelii w dzisiejszym świecie. Jest to dla nas istotne przypomnienie i wyzwanie.
     Wszystkich Drogich Duszpasterzy, Katechetów i Wychowawców, proszę o przypomnienie życia misji św. Brunona swoim wiernym, uczniom i wychowankom. Władze samorządowe proszę o otwartość i uwzględnienie tego tematu w programach oraz pracy edukacyjnej i kulturalnej swoich jednostek administracyjnych. Wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli zachęcam do modlitwy, zapoznania się z wiedzą historyczną nt. życia i misji św. Brunona, nawiedzenia Sanktuarium św. Brunona w Giżycku, systematycznego czytania Pisma św., korzystania z sakramentu spowiedzi i komunii św. oraz permanentnego pogłębiania swego życia duchowego na wzór św. Brunona. W czasie głównych uroczystości Roku Świętobrunonowego, tj. w dniach 20 i 21 czerwca 2009 roku, będzie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
     Rok Świętego Brunona niech będzie dla nas wszystkich czasem głębokich przeżyć duchowych i odświeżeniem wiary. Wspólnie dziękujmy Panu Bogu za piękną postać św. Brunona i jego dzieło dokonane przed wiekami na naszej ziemi. Prośmy tez na przyszłość, aby św. Brunon umacniał nasza wiarę i wypraszał tak potrzebny pokój i jedność miedzy nami. Ufny, ze z Bożą pomocą przeżyjemy ten Rok bardzo owocnie, wszystkim zaangażowanym w jego przygotowanie i wszystkim pragnącym skorzystać z jego dobrodziejstw, z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.


Dan w Ełku dnia 19 października 2008 roku.
N. 1696/2008

+Jerzy Mazur SVD
        Biskup Ełcki  
        

Ks. Antoni Skowroński
Kanclerz Kurii

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack