Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona


Opisy i hipotezy

dotyczące męczeńskiej śmierci Świętego BrunonaOpowieść oślepionego mnicha (fragmenty) PDF Print
Śmierć męczeńska
Written by Ks. Mirosław Baranowski   
There are no translations available.

Okładka książki
AKT SZÓSTY

SCENA PIERWSZA
(Rok 1011. Pogranicze Mazowsza i Jaćwingów. Wipert z Chłopcem siedzą nad rzeką Narwią.)

WIPERT
     Pamiętam przed kilku laty nasze przygotowanie misyjne. Podczas gdy Bruno w roku 1007 i 1008 przebywał na Węgrzech, Rusi i na ziemi Pieczyngów, ja z Hezychem szukaliśmy odpowiednich ludzi na wyprawę pruską. Miały to być misje z prawdziwego zdarzenia.

CHŁOPIEC
Książę Bolesław poprzez swoją żonę Emnildę wyposażał was?

Read more...
 
Wokół ostatniej wyprawy i męczeństwa Brunona PDF Print
Śmierć męczeńska
Written by Ks. Mirosław Baranowski   
There are no translations available.

      O przebiegu misji Brunona "do Prusów" zachowało się niewiele informacji. Wiemy jedynie, iż wraz z Brunonem na wyprawę wyruszyło osiemnastu ludzi, z których co najmniej pięciu byto kapłanami: Wipert (Wibert), Thiemicus, Aicus, Hezichus, Apichus. Misja była liczna i zapewne dobrze przygotowana, co jednak nie uchroniło jej od tragicznego losu. Ruszyła z początkiem 1009 roku, jako że zima była doskonałą porą do przebycia bagien i mokradeł. Sam Bruno nazywa tę misję pruską, jakkolwiek ściśle pruska nie była, można ją raczej nazwać jaćwieską, a nawet rusko-jaćwieską. Wyprawa poszła bowiem nie od strony Pomorza ku Prusom, jak dwanaście lat wcześniej uczynił Wojciech, ale od strony południowej - w kierunku ziem jaćwieskich.
Read more...
 
Gdzie zginął święty Brunon? PDF Print
Śmierć męczeńska
Written by Ks. Mirosław Baranowski   
There are no translations available.

     Istnieją, dosyć rozbieżne opinie o kierunku wyprawy i miejscu męczeńskiej śmierci św. Brunona. Dają zresztą ku temu podstawę najstarsze źródła. Okoliczność śmierci św., Brunona znamy z trzech niezależnych od siebie wersji, obejmujących trzy wczesne przekazy na ten temat. Jedna z nich pochodzi od uczestnika misji, kapelana Wiperta[1]: wskazuje on na Prusy. Drugą (wioską) zawdzięczamy Piotrowi Damianiemu. Ten również wymienia Prusy, chociaż omyłkowo pisze o Rusi, zapewne zmylony podobieństwem terminów Prussia i Russia. Wersja trzecia (saska) zachowała się w Annales Quedlinburgenses, u Thietmara i w Gesta Archiepiscoporum Magdeburgensium. Otóż Thietmar[2] umiejscawia zgon św. Brunona na pograniczu Prus i Rusi. Rocznik Kwedlinburski zaś na pograniczu Rusi i Litwy.
Read more...
 
Śmierć Świętego Brunona w Kronice Thietmara PDF Print
Śmierć męczeńska
Written by Ks. Mirosław Baranowski   
There are no translations available.

Fragment kroniki Thietmara

Kronika Thietmara
Thietmar, znany kronikarz i biskup merseburski, urodził się 25 lipca 975 roku, najprawdopodobniej w saskim Halberstadt. Według opinii uczonych  rozpoczął on pisanie swej kroniki w 1012 roku, a zakończył w 1018 roku, kiedy śmierć przerwała jego pracę. Poniższy jej fragment odnosi się do osoby Brunona Bonifacego z Kwerfurtu.
(Tekst polski - przekład Marian Jedlicki)
     Żył za moich czasów i kształcił się razem ze mną niejaki Bruno, który pochodził z bardzo znakomitego rodu i z łaski niebios bardziej niż inni jego krewni wyróżniony był wśród synów Bożych. Jego czcigodna i miłująca go nade wszystko matka Ida oddała go do szkoły filozofa Geddona, gdzie uzyskał w obfitości to wszystko, co było mu potrzebne do wykształcenia. Jego ojcem był Bruno, znakomity i pod każdym względem na pochwałę zasługujący wielmoża, mnie bliski przez pokrewieństwo, wszystkim zaś przez swoją życzliwość.
Read more...
 
Opis męczeństwa w "Żywocie św. Romualda" PDF Print
Śmierć męczeńska
Written by Ks. Mirosław Baranowski   
There are no translations available.

Fragment żywotu św. Romualda
wg. Piotra Damianiego

Święty Romuald
Św. Romuald był znanym reformatorem zakonu benedyktynów i twórcą ascetycznych eremów. W ciągu swojego długiego życia założył wiele klasztorów i wychował dużą liczbę uczniów dając im surowszą, przez siebie praktykowaną regułę i nazwę Kamedułów.  Jednym z jego uczniów był św. Bruno Bonifacy. Około roku 1040 wybitny teolog, pisarz i eremita  Piotr Damiani napisał "Żywot  św. Romualda" .  Jeden z  rozdziałów poświęcony jest św. Brunonowi Bonifacemu  i jego męczeńskiej śmierci.
(Tekst polski - przekład  Andrzej Obrębski)

     Romuald przeto wraz ze wspomnianym Tammusem [1] i z bardzo sławnym mężem Bonifacym, którym jako swoim najszczęśliwszym męczennikiem szczyci się  kościół, oraz innymi nawróconymi Teutonami przybył z Tivoli do położonego na górze Cassino klasztoru świętego Benedykta. Tam ciężko zachorował, ale szybko wyzdrowiał dzięki boskiemu miłosierdziu. Miał zaś od syna  Bolesława , króla słowiańskiego [2] , gdy uczynił go mnichem, dość znamienitego konia.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack