Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. BrunonaPisma, których autorem jest Święty Brunon z KwerfurtuList świętego Brunona do króla niemieckiego Henryka II (omówienie) PDF Drucken
Schriftsteller
Geschrieben von: Ks. Mirosław Baranowski   
There are no translations available.

Król Henryk II
Tło historyczne
     Św. Brunon latem 1008 roku przybył do Polski, aby kontynuować misję św. Wojciecha, a także misję własną, jaką było nawracanie pogańskich plemion pruskich. Niestety, w tym czasie trwała nowa wojna pomiędzy Bolesławem Chrobrym a królem niemieckim Henrykiem II. Chrobry w 1007 roku najechał ziemie arcybiskupstwa magdeburskiego. Następnie bez większego wysiłku odzyskał Budziszyn. Te działania tym bardziej uraziły ambicje króla niemieckiego Henryka II, który w tym czasie nie mógł odpowiedzieć kontrofensywą. Uczynił to dopiero w roku 1010, a więc już po męczeńskiej śmierci św. Brunona. Dobre relacje z zachodnim sąsiadem załamały się po śmierci cesarza Ottona III w roku 1002. Właśnie ten cesarz, chcąc pozyskać Bolesława Chrobrego do swoich idei cesarstwa uniwersalistycznego, przybył w roku tysięcznym do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Podczas spotkania na głowę Chrobrego nałożył diadem cesarski, obdarował go kopią włóczni św. Maurycego - jednym z symboli władzy Ottonów, a także utworzył metropolię gnieźnieńską.
Weiterlesen...
 
List świętego Brunona do króla niemieckiego Henryka II PDF Drucken
Schriftsteller
Geschrieben von: Ks. Mirosław Baranowski   
There are no translations available.

List św. Brunona Bonifacego do króla niemieckiego Henryka II

List do Henryka II
     List ten napisał św. Brunon w końcu 1008 roku, wkrótce przed wyruszeniem na ostatnią misję. Solidaryzuje się w nim z postawą Chrobrego, akrytykuje sojusz Henryka II z poganami przeciw Polsce. List ten pozostaje pomnikiem, stwierdzającym siłę oddziaływania Bolesława na współczesnych oraz działalności samego Brunona na Węgrzech, na Rusi i pośrednio w Szwecji.
Tekst polski - przekład Kazimierz Abgarowicz, przypisy Jadwiga Karwasińska)

     Mężowi Kościoła, bogobojnemu królowi Henrykowi Brunon - czy jest on czym innym niż nędznikiem? - [życzy] wszystkiego, co przystoi królowi i podoba się wszystkowidzącemu Panu Bogu. Pobożny król niech będzie przekonany ponad wszelką wątpliwość, że nie ma nikogo żyjącego na ziemi, kto zgodnie z Bogiem więcej troszczyłby się o jego zbawienie i kto bardziej pragnąłby wszelkiej jego czci w świecie pełnym licznych trudów. Najdroższy Twój brat, biskup Brunon [1], mówił  mi, gdy bawiłem w kraju Węgrów, że Ty, królu, serdecznie zatroskany byłeś o mnie, żebym nie zginął.
Weiterlesen...
 
Żywot Pięciu Braci Męczenników PDF Drucken
Schriftsteller
Geschrieben von: Ks. Mirosław Baranowski   
There are no translations available.

Śmierć Pięciu Braci Męczenników
     Święty Brunon napisał ten Żywot podczas pierwszego pobytu w Polsce, od listopada 2005 roku do listopada 1006 roku. Utwór ten poświęcił pamięci przyjaciela Benedykta.
     Żywot ten stanowi pierwszorzędne źrodło dla poznania wewnętrznych stosunków Polski Chrobrego. Są tam też zawarte ważne informacje o stosunku i zamiarach Ottona III wobec Bolesława, a nadto kilka dat istotnych dla biografii samego Brunona.


Por. W Jemielity, św. Brunon z Kwerfurtu, "Studia Warmińskie" XIX (1982), s. 45-49. 

 

 
Żywot św. Wojciecha PDF Drucken
Schriftsteller
Geschrieben von: Ks. Mirosław Baranowski   
There are no translations available.

Św. Wojciech
      Dzieło to napisał św. Brunon jeszcze przed przyjazdem do Polski. Żywot ten wyróżniał się dość korzystnie w kilku ustępach od Żywota tzw. Kanaparjusza większym poczuciem rzeczywistości, na przykład gdy wspomina o swobodnym życiu domowym i o miernych zdolnościach ojca św. Wojciecha, lub gdy dość surowo ocenia postać Ottona II, zwłaszcza za zniesienie biskupstwa w Merseburgu. Żywo również maluje św. Brunon Towarzyszy duchowych św. Wojciecha na Awentynie.
     Sam opis męczeństwa św. Wojciecha w opowieści Brunona jest bardziej naturalny niż w Żywocie starszym. Otóż skreśliwszy ów Żywot, prawdopodobnie w Niemczech, podczas pobytu w Polsce poczynił w nim dodatki, oparte na nowych informacjach.

Por. W Jemielity, św. Brunon z Kwerfurtu, "Studia Warmińskie" XIX (1982), s. 45-49.

 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack