Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. Brunona

Serwis informacyjny o Obchodach Millenium śmierci św. BrunonaPisma, których autorem jest Święty Brunon z KwerfurtuList świętego Brunona do króla niemieckiego Henryka II (omówienie) PDF Drukuj
Działalność pisarska
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   
Król Henryk II
Tło historyczne
     Św. Brunon latem 1008 roku przybył do Polski, aby kontynuować misję św. Wojciecha, a także misję własną, jaką było nawracanie pogańskich plemion pruskich. Niestety, w tym czasie trwała nowa wojna pomiędzy Bolesławem Chrobrym a królem niemieckim Henrykiem II. Chrobry w 1007 roku najechał ziemie arcybiskupstwa magdeburskiego. Następnie bez większego wysiłku odzyskał Budziszyn. Te działania tym bardziej uraziły ambicje króla niemieckiego Henryka II, który w tym czasie nie mógł odpowiedzieć kontrofensywą. Uczynił to dopiero w roku 1010, a więc już po męczeńskiej śmierci św. Brunona. Dobre relacje z zachodnim sąsiadem załamały się po śmierci cesarza Ottona III w roku 1002. Właśnie ten cesarz, chcąc pozyskać Bolesława Chrobrego do swoich idei cesarstwa uniwersalistycznego, przybył w roku tysięcznym do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Podczas spotkania na głowę Chrobrego nałożył diadem cesarski, obdarował go kopią włóczni św. Maurycego - jednym z symboli władzy Ottonów, a także utworzył metropolię gnieźnieńską.
Więcej…
 
List świętego Brunona do króla niemieckiego Henryka II PDF Drukuj
Działalność pisarska
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   

List św. Brunona Bonifacego do króla niemieckiego Henryka II

List do Henryka II
     List ten napisał św. Brunon w końcu 1008 roku, wkrótce przed wyruszeniem na ostatnią misję. Solidaryzuje się w nim z postawą Chrobrego, akrytykuje sojusz Henryka II z poganami przeciw Polsce. List ten pozostaje pomnikiem, stwierdzającym siłę oddziaływania Bolesława na współczesnych oraz działalności samego Brunona na Węgrzech, na Rusi i pośrednio w Szwecji.
Tekst polski - przekład Kazimierz Abgarowicz, przypisy Jadwiga Karwasińska)

     Mężowi Kościoła, bogobojnemu królowi Henrykowi Brunon - czy jest on czym innym niż nędznikiem? - [życzy] wszystkiego, co przystoi królowi i podoba się wszystkowidzącemu Panu Bogu. Pobożny król niech będzie przekonany ponad wszelką wątpliwość, że nie ma nikogo żyjącego na ziemi, kto zgodnie z Bogiem więcej troszczyłby się o jego zbawienie i kto bardziej pragnąłby wszelkiej jego czci w świecie pełnym licznych trudów. Najdroższy Twój brat, biskup Brunon [1], mówił  mi, gdy bawiłem w kraju Węgrów, że Ty, królu, serdecznie zatroskany byłeś o mnie, żebym nie zginął.
Więcej…
 
Żywot Pięciu Braci Męczenników PDF Drukuj
Działalność pisarska
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   
Śmierć Pięciu Braci Męczenników
     Święty Brunon napisał ten Żywot podczas pierwszego pobytu w Polsce, od listopada 2005 roku do listopada 1006 roku. Utwór ten poświęcił pamięci przyjaciela Benedykta.
     Żywot ten stanowi pierwszorzędne źrodło dla poznania wewnętrznych stosunków Polski Chrobrego. Są tam też zawarte ważne informacje o stosunku i zamiarach Ottona III wobec Bolesława, a nadto kilka dat istotnych dla biografii samego Brunona.


Por. W Jemielity, św. Brunon z Kwerfurtu, "Studia Warmińskie" XIX (1982), s. 45-49. 

 

 
Żywot św. Wojciecha PDF Drukuj
Działalność pisarska
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski   
Św. Wojciech
      Dzieło to napisał św. Brunon jeszcze przed przyjazdem do Polski. Żywot ten wyróżniał się dość korzystnie w kilku ustępach od Żywota tzw. Kanaparjusza większym poczuciem rzeczywistości, na przykład gdy wspomina o swobodnym życiu domowym i o miernych zdolnościach ojca św. Wojciecha, lub gdy dość surowo ocenia postać Ottona II, zwłaszcza za zniesienie biskupstwa w Merseburgu. Żywo również maluje św. Brunon Towarzyszy duchowych św. Wojciecha na Awentynie.
     Sam opis męczeństwa św. Wojciecha w opowieści Brunona jest bardziej naturalny niż w Żywocie starszym. Otóż skreśliwszy ów Żywot, prawdopodobnie w Niemczech, podczas pobytu w Polsce poczynił w nim dodatki, oparte na nowych informacjach.

Por. W Jemielity, św. Brunon z Kwerfurtu, "Studia Warmińskie" XIX (1982), s. 45-49.

 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack